III Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej

III Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner - Kierownik Naukowy Konferencji

Centrum Spotkania Kultur, Lublin
27 września 2018

O Konferencji


Tematy przewodnie:

  • Protokół ERAS i strategia Fast-track surgery w chirurgii ogólnej w Polsce
  • Dostępność i jakość procedur z wykorzystaniem technik chirurgii minimalnie inwazyjnej w Polsce

Cel Konferencji:

  • konsolidacja środowiska chirurgów oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w ważnych sprawach dla chirurgii polskiej
  • stworzenie forum wymiany poglądów, doświadczeń klinicznych, problemów nurtujących środowisko chirurgów polskich.


Uczestnicy wydarzenia: ordynatorzy i kierownicy oddziałów chirurgii ogólnej z całej Polski.


Podsumowanie poprzednich, dwóch edycjiIII Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej, odbędzie się tuż przed Kongresem Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej, na który również serdecznie zapraszamy. 


Jedna opłata za udział w dwóch konferencjach - 
szczegółowe informacje na stronie www.kongreschmi.pl (zakładka Opłaty i zgłoszenia)

Program

Pobierz program w pdf


Rejestracja od godz. 8:00

Sesja I 8:50 – 10:25
Przewodniczący sesji: Prof. dr. hab. n. med. Krzysztof Paśnik, Prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe

1.Raport Konsultanta Krajowego za rok 2017. // Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, dr n. med. Maciej Matłok
2.Nowe możliwości leczenia zakażeń wewnątrzbrzusznych. Wykład sponsorowany przez firmę Pfizer // Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
3.Diagnostyka i terapia u chorych po operacjach narządów jamy brzusznej powikłanych zakażeniem i zakrzepicą żył głębokich. Wykład sponsorowany przez firmę Pfizer
// Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
4.Przetoka trzustkowa - profilaktyka i leczenie farmakologiczne. // Prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe


Przerwa – 15 minut


Sesja II 10:40 – 12:00
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, Dr hab. Łukasz Kaska

1.Zasady nowoczesnej opieki okołooperacyjnej. Czy protokół ERAS to jedynie skrócenie czasu hospitalizacji? Wykład pod patronatem firmy Medtronic //  Dr hab. Michał Pędziwiatr
2.Wdrożenie programu ERAS-Fast Track Surgery w Centrum Leczenia Otyłości i Chorób Metabolicznych – możliwości i wyzwania.Wykład pod patronatem firmy Medtronic // Dr hab. Łukasz Kaska
3. Żywienie w chirurgii - praktyczne wytyczne w codziennej pracy chirurga. // Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
4. Ocena terapii żywieniowej w polskich szpitalach. // Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Jolanta Paterczyk - Dyrektor Oddziału Wydawnictwa w Warszawie

e-mail: jolanta.paterczyk@czelej.com.pl

+48 501 076 132

Przemysław Blicharz - Product Manager

e-mail: przemek.blicharz@czelej.com.pl

+48 664 424 119

Patryk Reszko - Product Manager

e-mail: patryk.reszko@czelej.com.pl

+48 664 424 099

Kontakt dla uczestników:

Oktawiusz Ofiarski

e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl

+48 664 911 212

e-mail: sklep@czelej.com.pl

(81) 446 98 11 wew. 11-13

Kontakt ws. organizacyjnych:

Patrycja Gnypek

e-mail: patrycja.gnypek@czelej.com.pl

+48 664 911 206